Saturday, November 16, 2013

Thaibikehouse.com ศูนย์รวมข้อมูลจักรยาน ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์

Thaibikehouse.com ศูนย์รวมข้อมูลจักรยาน ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ "จักรยาน" พูดคุยเรื่องทั่วไปในแวดวงจักรยาน วงการนักปั่นจักรยาน สื่อกลางลงประกาศ ซื้อ-ขาย จักรยานใหม่ จักรยานมือสอง อะไหล่พร้อมอุปกรณ์ชั้นนำทั่วประเทศ.

จักรยาน ส่วนใหญ่หมายถึงจักรยานสองล้อ ทั่วไปหมายถึงเครื่องจักรกลชนิดเฟืองส่งกำลัง ที่ทำขึ้นเป็นยานพาหนะ จักรยานมีประวัติความเป็นมายาวนานเช่นเดียวกับเครื่องจักรกลที่บังคับด้วยคน ประเภทต่างๆ จักรยานเป็นยานพาหนะกลไกขับเคลื่อนชนิดเดียวที่ได้ชื่อว่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด.

เว็บไซต์ : http://www.thaibikehouse.com/

ประเภทของจักรยาน

  • จักรยานเสือหมอบ (Road Bike)
  • จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
  • จักรยานทัวริ่ง (Touring Bike)
  • จักรยานไฮบริด (Hybrid)
  • จักรยานฟิกซ์เกียร์ (Fixed Gear)
  • จักรยานพับ (Folding Bike)
  • จักรยานมินิ (Mini)
  • จักรยานแม่บ้าน
  • จักรยานบีเอ็มเอกซ์ (BMX)
  • จักรยานเด็ก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

บริษัททัวร์ | สถานที่ท่องเที่ยว ในประเทศไทย | ทัวร์ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ทัวร์เชียงคาน จังหวัดเลย | ไหว้พระ 9 วัด ในประเทศไทย | แพ็คเกจทัวร์ในประเทศไทย

Friday, November 08, 2013

โปรแกรมทัวร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ กิจกรรมวอล์ค แรลลี่

แพ็คเกจทัวร์วังน้ำเขียว นครราชสีมา 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ กิจกรรมวอล์ค แรลลี่ (Walk Rally) สร้างความสามัคคีในองค์กร และความสุขในการทำงาน ท่องเที่ยว Village Farm Winery ไร่องุ่นสไตล์ฝรั่งเศษ เที่ยวชมสวนผักปลอดสารพิษ / ไม้ดอกไม้ประดับ วังน้ำเขียว / การเพาะเห็ดหอม ฟลอร่า พาร์ค (Flora Park Wangnamkeaw) วังน้ำเขียว ชมไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ ร้านกาแฟ a cup of love วังน้ำเขียว เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/RswjTx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แฟมิลี่ ออน ทัวร์ : Family on Tour
โทรศัพท์มือถือ DTAC : 08-1567-1332 เลขที่ใบอนุญาต 23/02090
เว็บไซต์ : www.fmlot.com แฟนเพจ : www.facebook.com/familyontour

วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaew)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (Wat Phra Si Rattana Satsadaram or Temple of the Emerald Buddha) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว (Wat Phra Kaew) เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่แท้ที่จริงแล้ว พบเจอวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย และเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส

วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด การบูรณะครั้งใหญ่ทั้งพระอาราม มีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2425 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามอีกครั้งใน พ.ศ. 2525 เมื่อมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานในการบูรณะ

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

พระพุทธรูปสำคัญภายในพระอุโบสถ

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนตอนต้น ทำจากหินหยกสีเขียวเข้มทึบแสง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 43 ซม. สูง 55 ซม.

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างอุทิศให้กับรัชกาลที่ 1 และ 2 ศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางห้ามสมุทร สูง 3 เมตร ทรงเครื่องต้นพระจักรพรรดิราช เป็นพระพุทธรูปสำริดหุ้มทองคำลงยาราชาวดี เครื่องต้นประดับเนาวรัตน์ ใช้ทองคำเท่ากับทองที่หุ้มพระศรีสรรเพชญ ในสมัยอยุธยา

พระสัมพุทธพรรณี รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างใน พ.ศ. 2373 ตามอย่างพุทธลักษณะที่พระองค์ทรงสอบสวนได้ สร้างจากกะไหล่ทองคำ ปางสมาธิหน้าตักกว้าง 49 ซม. สูงถึงพระรัศมี 67.5 ซม. มีการเปลี่ยนพระรัศมีเป็นสีต่าง ๆ ตามฤดูกาล พร้อมกับการเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต

พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นโรงกษาปณ์ ใช้ผลิตเงินตราเพื่อใช้ในประเทศ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอาคารรูปแบบตะวันตก ในปี พ.ศ. 2525 ในวาระการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแม่กองบูรณะจึงขอพระราชทานอาคารโรงกษาปณ์มาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีสิ่งหน้าสนใจหลายอย่างเช่นปืนใหญ่ที่ตั้งแสดงไว้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาจีนที่ตั้งไว้หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์

By http://en.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Kaew

Monday, October 07, 2013

ประวัติพระราชวังโบราณ อยุธยา

พระราชวังโบราณ อยุธยา คือ พระราชวังหลวง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ประวัติพระราชวังโบราณ อยุธยา

เมื่อ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ สร้างพระที่นั่ง 3 องค์ ได้แก่ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนต์มหาปราสาท และ พระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท ในเขตวัดพระศรีสรรเพชญ์ในปัจจุบัน และ ยังโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งมังคลาภิเษกมหาปราสาทและพระที่นั่งตรีมุขด้วย พระราชวังระยะแรกนี้ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ 7 พระองค์ เป็นเวลา 98 ปี

ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 1991 ทรงยกบริเวณพระราชวังเดิม ได้แก่ พระที่นั่ง 3 องค์นั้น ให้เป็นพุทธาวาส หรือก็คือวัดพระศรีสรรเพชญ์ แล้วจึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชวังมาสร้างใหม่ทางด้านเหนือของพระราชวังเดิม ใกล้แม่น้ำลพบุรี คูเมืองด้านเหนือ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งเบญจรัตนมหาปราสาทและพระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท เป็นพระที่นั่ง 2 องค์แรก

มีพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งซึ่งสร้างในเขตนี้ แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างในรัชสมัยใด ก็คือ พระที่นั่งมังคลาภิเษก หรือพระที่นั่งวิหารสมเด็จพระมหาปราสาท 3 องค์นี้ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ 16 พระองค์ เป็นเวลา 182 ปี
ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงขยายให้วังหลวงกล้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม โดยให้เขตพระราชวังไปเชื่อมติดกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ แล้วก็โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาปราสาทเพิ่มอีก 2 องค์ คือพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ และ พระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์

ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์ขึ้นเป็นที่ประทับอีกองค์หนึ่ง ดังนั้นวังหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายมี พระมหาปราสาทรวมทั้งสิ้น ๖ องค์ เป็นที่ประทับของ พระมหากษัตริย์ 10 พระองค์ เป็นเวลา 137 ปี จนเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310

พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานครนั้น ได้สร้างเลียนแบบพระบรมมหาราชวังในกรุงศรีอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Friday, September 08, 2006

Tokyo Photo Gallery : Governor visits Tama Zoological Park.On August 11, Governor Ishihara visited Tama Zoological Park in Hino City. Recently ranked in a magazine poll as the most popular must-visit zoo in Japan, the number of visitors has been on the rise as a result of the zoo's efforts to create innovative wildlife enclosures. The Governor spent about one hour strolling around the zoo and also experienced feeding the giraffes. Asked about his impressions, the Governor said, "The zoo has obviously put a lot of thought into building these enclosures. I now realize the importance of these kinds of spaces."

Information Tokyo Photo Gallery : Governor visits Tama Zoological Park.

Tokyo Photo Gallery : Sakura Trees in Full Bloom !Daigaku-Dori, or University Avenue, runs south from JR Kunitachi Station. Selected as one of the "One Hundred New Scenic Spots in Tokyo," the street is lined with around 200 sakura cherry trees and 100 gingko trees. In spring and autumn, passers-by enjoy the avenue's wonderful natural scenery. With this year's cherry blossom season starting later than usual, the trees along Daigaku-Dori finally came into full bloom on April 7. Enticed by the balmy breeze, many Tokyo residents spread their picnic lunches under the trees to enjoy the long-awaited sakura season.

Information Tokyo Photo Gallery : Sakura Trees in Full Bloom !

Tokyo Photo Gallery : Wildflowers in Full Bloom.

The metropolitan Symbol Promenade Park in Tokyo's Waterfront City is abloom with colorful wildflowers in the spring and autumn seasons. From mid to the end of May, some 20 million poppies, cornflowers, and other wildflowers vie for attention. The Tokyo Waterfront City Wildflower Festival was held on the final Saturday and Sunday of that month, which included an event in which participants were able to pluck flowers to take home.

Information Tokyo Photo Gallery : Wildflowers in Full Bloom.

Tokyo Photo Gallery : Yellow Carpet Rolled Out in the City.
Warm spring sunlight bathed the Hamarikyu Gardens in Chuo-ku on March 27, several days after the spring equinox. Against a backdrop of skyscrapers, some 300,000 rape blossom flowers were in full bloom in the 3,000 square meter field, resembling a stunning yellow carpet. This beautiful sight of spring in full glory drew exclamations of admiration from the visitors to the garden. Because the flowers were late in blooming this year, they can be enjoyed until around mid April.

Information Tokyo Photo Gallery : Yellow Carpet Rolled Out in the City.

Administrative Areas of Tokyo.

Information Administrative Areas of Tokyo : Tokyo Metropolitan Government

Thursday, September 07, 2006

Geography of Tokyo.

Tokyo Metropolis is located in the southern Kanto region, positioned in approximately the center of the Japanese archipelago. It is bordered to the east by the Edogawa River and Chiba Prefecture, to the west by mountains and Yamanashi Prefecture, to the south by the Tamagawa River and Kanagawa Prefecture, and to the north by Saitama Prefecture.

The Tokyo Megalopolis Region, or Greater Tokyo Area, is made up of Tokyo and the three neighboring prefectures of Saitama, Kanagawa and Chiba. This area is home to around 26% of Japan's total population. The National Capital Region is made up of Tokyo and the seven surrounding prefectures of Saitama, Kanagawa, Chiba, Gunma, Tochigi, Ibaraki and Yamanashi.

Tokyo Metropolis is a metropolitan prefecture comprising smaller administrative bodies, special wards and municipalities. The "central" area is divided into 23 special wards (ku in Japanese), and the western Tama area is made up of 26 cities (shi), 3 towns (cho) and 1 village (son). The 23 special-ward area and the Tama area together form a long, narrow stretch of land, running about 90 kilometers east to west and 25 kilometers north and south. The Izu Islands and the Ogasawara Islands, two island groups in the Pacific Ocean, are also administratively part of Tokyo, despite being geographically separated from the metropolis. The islands have between them 2 cho and 7 son.

The overall population of Tokyo is about 12.54 million (as of September 1, 2005), and the area is about 2,187 square kilometers. The climate is generally mild.

The 23 Special-ward Area

The total area covers about 621 square kilometers. The population has been showing an upward trend, with 8.45 million residents - a population density of about 13,603 persons per square kilometer - as of September 1, 2005.

Commercial and business facilities are heavily concentrated in the 23 special-ward area. This part of Tokyo has a substantial transportation network, which makes for convenient transit and shopping within the area. But there are many challenges that must be addressed: An increase in offices and other business facilities has led to a decline in its functionality as a place to reside. Spaces to ensure comfortable residence are disappearing as a consequence of less waterfront areas and greenery. Great concerns exist about earthquake disasters in areas with heavy concentration of wooden housing. Delays are seen in development of urban infrastructure such as roads in wards on the periphery of the 23 special- ward area.
The Tama Area

The Tama Area covers about 1,160 square kilometers. Its population, like that of the ward area, has been showing a slight increase, reaching 4.06 million - a population density of about 3,501 persons per square kilometer - as of September 1, 2005.

This area is urbanized as it is adjacent to the ward area, and also full of good natural environment such as waterfront areas and greenery. Moreover, strong industrial capability and rich human resources made available through the concentration of universities, high-tech industries and research institutes, make this area a region with high potential for an array of developments. The Tama area is taking on an increasingly important position within not only Tokyo Metropolis, but the entire Tokyo Megalopolis Region as well. At the same time, however, it faces issues such as delayed development of urban infrastructure including roads and railways, and reduction of the natural environment as a result of developments.
The Islands

The Islands have a total area of about 406 square kilometers. The island population is continuing to fall and currently stands at 26,000 (as of September 1, 2005), with a population density of 65 persons per square kilometer.

This area possesses a rich natural environment abundant with marine resources. However, the islands are small, geographically isolated, financially weak, and are faced with the important task of improving living conditions through development of the marine and air transportation network and medical care. There is a shortage of future labor to carry on with the agriculture and fisheries industries, which support the island economies, as young people leave the islands and aging of the population advances. Tourism also remains sluggish due to the continuing transportation problems and the changing demands of tourism.

Information Geography of Tokyo : Tokyo Metropolitan Government